Preliminär överenskommelse om försäljning

STORA och Graninge har träffat en preliminär överenskommelse innebärande att Graninge per den 1 september 1996 förvärvar Stora Building Products Ltd. Verksamheten är lokaliserad till Warrington, England, och omfattar vidareförädling och försäljning av sågade trävaror på den engelska marknaden. Under innevarande år beräknas omsättningen uppgå till ca 100 MSEK. Antalet anställda är ca 60 personer.

Dokument & länkar