STORA anställer kvalificerade forskare

Stora Papyrus och Stora Corporate Research har beslutat att öka satsningen på forskning och utveckling inom områdena tryckytor och grafisk teknik. Petter Kolseth har anställts som gruppchef vid Stora Papyrus Graphical Centre i Stockholm. Han är tekn dr och har en lång och gedigen erfarenhet från olika befattningar inom STFI (Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut). För närvarande är han forskningsledare och projektområdeschef för projektet Papper Färg - Tryck vid STFI. Göran Ström har anställts till en specialistbefattning (Corporate Research Advisor) inom Stora Corporate Research. Han är fil dr och adjungerad professor vid Institutionen för pappers- och massateknik vid KTH och är idag anställd vid Ytkemiska institutet som sektionschef för Skogsindustriella sektionen. Förutom att arbeta med till Stora Papyrus relaterade projekt kommer han att vara Stora Papyrus' huvudkontakt i Stora Corporate Research och att arbeta med yt- och kolloidkemiska frågor inom grafisk teknik, pappersteknik och massateknik. Leif Eriksson har anställts till en specialistbefattning (Corporate Technical Advisor). Han är tekn lic och forskningsledare vid STFI, tidigare vid TFL (Tidningspappersbrukens Forskningslaboratorium). Han har ett gediget kunnande inom banmekanikområdet och har främst arbetat med papperets körbarhet i pappersmaskin, rullmaskin och i tryckpressar. Alla börjar sin respektive anställning den 1 april 1996.

Prenumerera

Dokument & länkar