STORA är nettoköpare av pappersmassa

Med anledning av uppgifter i massmedia i dag den 11 november om massaprisets påverkan på STORA vill vi påpeka att STORA de facto är en mindre nettoköpare av pappersmassa och ej nettosäljare. De slutsatser som dragits om STORA faller därmed.

Dokument & länkar