STORA avyttrar aktier i Stora Spezialpapiere och Stora Carbonless Paper

STORA avyttrar aktier i Stora Spezialpapiere och Stora Carbonless Paper Förhandlingarna mellan STORA och Mitsubishi Paper Mills Ltd. och Mitsubishi Corporation, Tokyo, angående överlåtelse av majoritetsinnehavet i de tyska dotterbolagen Stora Carbonless Paper GmbH och Stora Spezialpapiere GmbH har slutförts. De båda Mitsubishiföretagen kommer tillsammans att inneha 76 procent av Stora Carbonless Paper och Stora Spezialpapiere, som motsvarar STORAs produktområde tekniska kontorspapper. Överlåtelsen sker med verkan fr o m 1 januari 1999. Produktområdet tekniska kontorspapper hade under 1997 en omsättning om 2.003 MSEK, och antalet anställda uppgår till ca 900 anställda. Termopapper, självkopierande papper och gjutbestruket papper har inte tillhört STORA-koncernens kärnområden medan de däremot för Mitsubishi innebär en betydande expansion i Europa och därmed en förstärkning av Mitsubishis globala position som tillverkare av specialpapper på världsmarknaden. För ytterligare information, v g kontakta: -Horst Thaler, VD, FPB Holding AG, tel +49 211 581 2830 - Isabelle Roth-Lindeck, informationschef, tel +49 211 581 2708 -Ingvar Petersson, 1:e vice VD, STORA, tel +46 23 782 488, +46 8 613 66 16 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00090/bit0002.pdf

Dokument & länkar