STORA avyttrar sina aktier i SAS Sverige

Som ett led i renodlingen av koncernens verksamhet har STORA avyttrat hela sitt aktieinnehav i SAS Sverige AB. Detta är också i överensstämmelse med en önskan från SAS' större aktieägare att genom en ökad spridning få en ökad likviditet. Försäljningssumman uppgår till 231 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar