STORA begär resning i skattemålen rörande flygplansleasing

STORA begär resning i skattemålen rörande flygplansleasing Som tidigare meddelats underkände Regeringsrätten i domar den 24 juni 1998 värdeminskningsavdrag sammanhängande med delägande i två kommanditbolag verksamma inom flygplansleasing. Regeringsrätten har förklarat att bolagen inte kan anses som ägare av flygplanen och därför inte har rätt till avdrag för värdeminskning. Efter en noggrann analys av Regeringsrättens domar har STORA tillsammans med de övriga berörda bolagen, Sandvik och Skanska, beslutat att begära resning i målen. Regeringsrätten har inte lagt parternas argumentation till grund för domarna utan har istället plockat egna grunder ur dokumentationen utan att låta parterna yttra sig över dessa. Detta har medfört att Regeringsrätten enligt bolagens uppfattning dragit felaktiga slutsatser av avtalsinnehållet. Regeringsrätten har bl a utelämnat väsentliga inskränkningar i en viss avtalsbestämmelse som legat till grund för domarna. Om så inte hade skett och bolagen fått möjlighet att yttra sig bedömer bolagen att de hade kunnat förhindra Regeringsrättens feltolkning. Enligt bolagens uppfattning föreligger därför grunder för att erhålla resning. Även om en begäran om resning av en dom från Regeringsrätten är en mycket ovanlig åtgärd har bolagen - efter inhämtande av utlåtanden från rättsvetenskaplig expertis - beslutat att begära en förnyad prövning av målen. För ytterligare information, v g kontakta: - Karin Lagerkvist, Vice President Taxes, tel 08-613 66 06 - Johan Feldreich, General Counsel, tel 023-78 21 32 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/19981022BIT00240/1022SWE.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/19981022BIT00240/1022SWE.pdf

Dokument & länkar