Stora Enso startar sin verksamhet

STORA ENSO STARTAR SIN VERKSAMHET Aktiekapitalökningen i Enso Oyj, namnbytet till Stora Enso Oyj och ändringarna i bolagsordningen infördes i handelsregistret i Finland den 23 december 1998. Stora Ensos emitterade aktiekapital, vilket införts i handelsregistret den 23 december 1998, är FIM 7.595.796.890, bestående av 243.394.655 aktier av serie A och 516.185.034 aktier av serie R. Ensos aktier kommer att noteras på fondbörsen i Helsingfors under namnet Stora Enso fr o m 28 december 1998. De nya aktierna noteras tillsammans med de nuvarande aktierna fr o m 29 december 1998. Handeln med Stora Enso-aktier på fondbörsen i Stockholm börjar samma datum. Även ändringarna i bolagsordningen, antagna av den extra bolagsstämman i Enso Oyj den 23 juli 1998, samt följande information har i dag införts i handelsregistret: Josef Ackermann, Krister Ahlström, Harald Einsmann, Claes Dahlbäck, Björn Hägglund, Jukka Härmälä, Raimo Luoma, Paavo Pitkänen, Jan Sjöqvist och Marcus Wallenberg som nya styrelseledamöter. Claes Dahlbäck har registrerats som styrelsens ordförande och Krister Ahlström som dess vice ordförande. Jukka Härmälä fortsätter att vara koncernchef i bolaget. Björn Hägglund har utsetts till vice koncernchef. KPMG Wideri Oy Ab har registrerats som revisor tillsammans med SVH PricewaterhouseCoopers Oy. Stora Enso är ett av världens ledande skogsindustriföretag. Dess kärnverksamheter är journalpapper, tidningspapper, finpapper och förpackningskartong. Omsättningen uppgår till 60 miljarder FIM, den årliga produktionskapaciteten till mer än 13 miljoner ton papper och kartong och 3 årskapaciteten för sågade trävaror till ca 4,6 miljoner m . Stora Enso har 40.000 anställda och bedriver tillverkning i elva länder. De kapacitetsmässigt mest betydande av dessa är Finland, Sverige och Tyskland. Huvudmarknaden är EU, med Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna som de viktigaste delmarknaderna beroende på produkter. Huvudägare i Stora Enso är finska staten och Investor AB. STORA ENSO OYJ För ytterligare information: - Bo Eriksson, tel 070-578 2244 - Johan Feldreich, tel 023-782 132 - Maija Harsu, tel +358 2046 21242 - Jyrki Kurkinen, tel +358 2046 21217 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981223BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/23/19981223BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar