STORA etablerar egen grossistverksamhet i Lettland

Som ett led i STORAs satsning på att etablera grossistverksamhet i Östeuropa har Stora Merchant startat en ny finpappersgrossist, Stora Papirs SIA, i Riga i Lettland. För närvarande pågår uppbyggnadsarbetet och den operativa verksamheten påbörjas i januari 1997. Till platschef har Gundega Sproge utsetts. Hon har redan tillträtt sin befattning. Verksamheten i Riga får samma inriktning som Stora Merchants finpappersgrossist i Estland, Stora Paberi AS, dvs att via egen organisation bedriva lagerhållning, försäljning och distribution till den lokala marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar