STORA etablerar försäljningsbolag i Brasilien

STORA etablerar försäljningsbolag i Brasilien STORA har sedan den 1 april 1998 etablerat ett eget försäljningsbolag i São Paulo, Brasilien. Bolaget - Stora Sudamérica - kommer det första året att inrikta sig på marknaderna i Brasilien, Argentina och Uruguay. Bolaget säljer för närvarande främst finpapper, varav ensidigt bestruket papper för etikettering av flaskor utgör den största produkten. Stora Sudamérica kommer också att marknadsföra andra STORA-produkter såsom tryckpapper och på sikt även kartong. Bolaget beräknas nå en omsättning på drygt 200 MSEK innevarande år. Genom ett eget försäljningsbolag förstärker STORA sin närvaro i regionen, ett led i STORAs strategi för expansion på s k emerging markets. STORAs övriga verksamhet i Brasilien omfattar ett joint venture-projekt för uppförande av ett nytt massabruk i delstaten Bahia. Projektet, Veracruz Celulose SA, presenterades i september 1997 och massabruket beräknas stå färdigt vid årsskiftet 2001/2002.

Prenumerera

Dokument & länkar