STORA följer planerna i STORA Skoghall och STORA Skutskär

STORAs styrelse beslutade idag att inom ramen för det moderniseringsprogram som beslutades om 1995, satsa 220 MSEK på ombyggnad av vedrenseriet vid Stora Skutskärs massafabrik. Dessutom beslutades om att tilläggsinvestera 52 MSEK i ett CTMP-blekeri i Stora Skoghall.

Prenumerera

Dokument & länkar