STORA förhandlar med Industri Kapital om avyttring

STORA har inlett förhandlingar med Industri Kapital om avyttring av Stora Byggprodukter. Slutligt avtal beräknas kunna tecknas senare i år. Under mellantiden kommer sedvanlig företagsgenomgång att genomföras, liksom kontakter med myndigheter samt MBLförhandlingar. Den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till ca 865 MSEK, vilket motsvarar STORAs bokförda värde. STORAs nettolåneskuld beräknas minska med ca 950 MSEK efter genomförandet. Avyttringen innebär att STORAs koncentration till det skogsindustriella området är slutförd. Stora Byggprodukter är Nordens ledande tillverkare av dörrar, fönster och inredningar till kök och badrum. Produkterna marknadsförs under en rad välkända varumärken, varav kan nämnas Swedoor, SP-Snickerier, HTH och Marbodal. Tillverkning sker i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Huvudmarknader är Norden, med ca 75% av försäljningen, samt Storbritannien och Tyskland. Under 1995 omsatte verksamheten 3.988 MSEK och uppvisade ett negativt resultat. Antalet anställda inom Stora Byggprodukter uppgår till 3.890. Industri Kapital är en av de ledande investeringsfonderna i Nordeuropa med ett totalt förvaltat kapital om ca 4 miljarder SEK. Sedan 1989 har Industri Kapital genomfört 16 investeringar, däribland Addum Industri, Crisplant, Ellos, KCI-Konecranes, Lindex och Partena. Fondernas investerare är huvudsakligen välkända svenska och nordiska institutioner, bl a Länsförsäkringar, Orkla, Robur, Ratos, Pensions Sampo, Uni Storebrand, Skandia, Merita Bank, Unibank och PKA .

Prenumerera

Dokument & länkar