STORA förvärvar pappersgrossist i Ungern

STORA har förvärvat 100% av aktierna i det ungerska pappersgrossistföretaget Papirker Rt. Förvärvet är ett led i Stora Merchants strategi att etablera grossistverksamhet i östra Europa. Papirker, som har sitt säte i Budapest, är en av Ungerns ledande leverantörer till den grafiska industrin. Företagets ägare är den ungerska staten, representerad av Dominancia Rt., företagsledningen samt de anställda. Omsättningen uppgår till drygt 200 MSEK och företaget har 120 anställda.

Dokument & länkar