STORA Grycksbo gör kvalitetshöjande investeringar

STORAs styrelse har beslutat om investeringar i PM 10 i Stora Grycksbo. Inves- teringsbeloppet uppgår till 365 MSEK och investeringarna beräknas vara fullt genomförda sommaren 1999. I Stora Grycksbo tillverkas matt bestruket papper, som bland annat säljs under varumärket G-Print. För att ytterligare förbättra tryckbarheten med bibehållen körbarhet kommer man att övergå från nuvarande bestrykningsteknik till bladbe- strykning i ett skikt. Detta innebär en ökad konkurrenskraft och ger förut- sättningar för att öka marknadsandelarna för G-Print. Investeringssumman omfattar också en investering i en ny rullmaskin, som för- utom att förbättra rullkvaliteten medger att produktionshastigheten i PM 10 kan ökas. Stora Grycksbo AB tillverkar bestruket och obestruket finpapper och är beläget i Grycksbo, 11 km NV om Falun. På tre pappersmaskiner har bruket kapacitet att tillverka 175.000 ton papper. Större delen av tillverkningen går på export, främst till västra Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar