STORA inför ny ledningsstruktur

STORA inför ny ledningsstruktur En ny ledningsstruktur införs nu successivt i STORA. Den tidigare koncernledningen har ersatts av en Management Group med följande sammansättning: Björn Hägglund, VD och koncernchef Ingvar Petersson, förste vice VD Per Knuts, vice VD Operations Yngve Stade, VD för Stora Corporate Research Lars Bengtsson, VD för division Stora Fine Paper Torbjörn Pettersson, VD för division Stora Paperboard Horst Thaler, VD för division Stora Publication Paper Bert Östlund, VD för division Stora Cell - Den förändringsprocess för att öka STORAs värde som vi nu inlett, fordrar en effektiv ledningsstruktur som ger möjlighet till täta kontakter och en dialog på olika nivåer i företaget, inte minst tvärs över våra divisioner och staber. De förändringar vi nu gjort i koncernens ledningsstruktur syftar till att ytterligare underlätta fokusering på produktivitetshöjning och värdetillväxt, säger Björn Hägglund i en kommentar. För ytterligare information, v g kontakta: - Mats Agurén, informationsdirektör, tel 08-613 66 00

Prenumerera

Dokument & länkar