STORA inleder MBL-förhandlingar

STORA inleder MBL-förhandlingar om att flytta forskningen i Säffle till Karlstad Stora Corporate Research har idag inlett MBL-förhandlingar om flyttning av forskningsverksamheten i Säffle till Karlstad. Lokaliseringen till Karlstad innebär inga neddragningar eller förändringar i antalet anställda. Karlstad ligger på pendlingsavstånd från Säffle och företagets strävan är att de anställda skall bibehålla sin anställning vid företaget. Preliminära kontakter har tagits med företrädare för län, kommun och högskola för att tillsammans med företaget finna konstruktiva lösningar på kommunikations- och lokalfrågor. Flytten av verksamheten till Karlstad beräknas genomföras under 1998. STORA ser detta som en framtidssatsning och bakgrunden är att en lokalisering till Karlstad innebär närhet till några av koncernens viktigaste produktionsenheter (Stora Skoghall och Stora Gruvön) samt närhet till Högskolan i Karlstad. Värmlands stora intresse för kraftfull forskning och utveckling inom det skogsindustriella området i samverkan med nationella och internationella centra bidrar positivt till STORAs verksamhet i regionen och utgör ett viktigt komplement till denna satsning. Stora Corporate Research i Säffle har 140 anställda och arbetar framför allt med forskning kring egenskaper hos framtidens papper och kartong samt inom massatillverkning. Koncernens övriga forskningscentra ligger i Falun och Viersen, Tyskland. Dessa berörs inte av flytten.

Prenumerera

Dokument & länkar