STORA investerar i Langerbrugge

STORAs styrelse beslöt vid ordinarie sammanträde i dag den 9 juni att investera 82 MSEK i en avsvärtningsanläggning (deinking plant) i Stora Langerbrugge i Belgien. Investeringen gör det möjligt att öka användningen av avsvärtat returpapper i produktionen av SCpapper. Anläggningen beräknas kunna tas i drift under 1999. För ytterligare information, v g kontakta: - Yngve Stade, Senior Vice President, Technology and R&D, tel 02378 81 00 - Leif Wiklund, Technical Coordinator, Stora Corporate Research, tel 023-78 81 00

Prenumerera