STORA Kraft och Gullspångs Kraft förvärvar aktier i Forsmark

Stora Kraft AB och Gullspångs Kraft AB har beslutat att utnyttja sin hembudsrätt och förvärvar Karlstads kommuns samtliga aktier i VärmlandskraftForsmarksdelägarna AB. Köpet innebär att Stora Kraft förvärvar ca 110 GWh och Gullspångs Kraft ca 30 GWh, totalt motsvarande 0,6% av Forsmarks kärnkraftverk, till ett pris av 0,72 kronor per kWh. Överföringen av aktierna sker vid årsskiftet 1996/97.

Prenumerera

Dokument & länkar