STORA omfinansierar Kopparkraft

1986 genomförde STORA en partnerfinansiering avseende sina vattenkraft- tillgångar, som placerades i Kopparkraft AB. Ett antal avtal slöts som tillförsäkrade finansiärerna en realavkastning på insatt kapital på drygt 4%. STORA är minoritetsägare tillsammans med ett konsortium av 18 svenska försäkringsbolag och pensionsinstitut. STORA har nu från och med 1996-12-31 omfinansierat Kopparkraft, innebärande att tidigare finansiärer lösts av enligt optionsavtalets regler och ersatts med nya. De nya finansiärerna är ett konsortium med betydligt färre delägare under ledning av Nordbanken. Härtill finansierar STORA ca 2 miljarder SEK. Med överenskommelsen låser STORA-koncernen återköpspriset för krafttill- gångarna till dagens värde (8,3 miljarder SEK, motsvarande ca 2:30 SEK per kWh). Samtliga grundläggande överenskommelser förblir oförändrade - dock i förenklad form. Optionstillfällena att återköpa tillgångarna kvarstår oför- ändrade till år 1998, 2003 eller 2007. Vid dagens räntenivå och nuvarande fördelning mellan fast och rörlig ränta innebär överenskommelsen att Stora Krafts rörelseresultat förbättras med ca 150 MSEK på årsbasis fr o m 1997 i form av lägre kostnad för inköp av el.

Prenumerera

Dokument & länkar