STORA presenterar sin nya hemsida på Internet

http://www.stora.se STORA presenterar sin nya hemsida på Internet Skogsindustrikoncernen STORA presenterar nu en ny generation av sin hemsida på Internet. Den nya hemsidan lägger ännu större tonvikt på service till aktieägare och massmedia. Presentationen av koncernen är fylligare och nya rutiner för uppdatering innebär att ny information snabbt läggs ut på sidorna. STORAs första hemsida presenterades för tre år sedan. I den nya generationen har både innehåll och layout omarbetats, vilket gör det enklare att navigera. Adressen till hemsidan är oförändrat http://www.stora.se - Sedan vi började använda Internet i informationsarbetet har kanalen utvecklats enormt, både tekniskt och när det gäller innehåll och layout, säger Christer Hårrskog, stf informationschef i STORA. - Precis som med andra medier måste vi fånga läsarnas uppmärksamhet genom en attraktiv layout och en lättförstådd och överblickbar struktur. Speciellt det senare har vi arbetat hårt med på de nya sidorna. Samtidigt måste vi vara flexibla och inte utgå från att alla läsare har tillgång till den absolut senaste tekniken eller utrustningen. Erfarenheterna från den tidigare hemsidan har varit mycket positiva. - Vi vet att det finns andra grupper än kunder, investerare och studenter som är intresserade av information om STORA och som är svåra för oss att identifiera och nå på traditionellt sätt, fortsätter Christer Hårrskog. De kan finnas var som helst i världen och deras intresse kan ha oväntade motiv. Vi har t ex många besökare som är intresserade av svensk historia och då är det naturligt att man kommer till STORA, världens äldsta bolag. De nya sidorna har producerats i samarbete med A+A Corporate Design i Göteborg. För ytterligare information kontakta: - Infomaster Cecilia Fryksén, tel 023-78 24 90, e-post: cecilia.fryksen@stora.se

Prenumerera

Dokument & länkar