STORA samordnar inköp och försäljning av massa

För att på bästa sätt utnyttja koncernens position som både säljare och köpare av avsalumassa bildas fr o m den 1 januari 1997 en gemensam organisation för inköp och försäljning av massa. Verksamheten, som organisatoriskt placeras inom Stora Cell, leds av Michael Palm. Koncernens massainköp, som tidigare hanterats inom Stora Purchasing and Transport, förs över i den nya organisationen. I övrigt berörs inte verksamheten inom Stora Purchasing and Transport. STORAs produktionskapacitet för avsalumassa uppgår till 1,4 miljoner ton, varav ca 1,1 miljoner ton pappersmassa för pappersoch kartongtillverkning samt 0,3 miljoner ton fluffmassa för hygienprodukter. Ungefär hälften av produktionen går till koncernens egna enheter, resten är avsalumassa för externa kunder. Koncernens försäljning och inköp av avsalumassa motsvarar i stort sett varandra.

Prenumerera

Dokument & länkar