STORA träffar preliminärt avtal om försäljning av kartongbruk i Tyskland

STORA har träffat ett preliminärt avtal, s k Letter of Intent, om försäljning av kartongbruket i Arnsberg, Tyskland, till Cascades S.A., det franska dotterbolaget till det kanadensiska skogsföretaget Paperboard Industries International Inc. Slutligt avtal beräknas föreligga under juli. Verksamheten i Arnsberg, som ingår i Stora Paperboard, tillverkar returfiber- baserad kartong (White Lined Chipboard) och har en total kapacitet på 135.000 ton per år. - Försäljningen av Arnsberg är ett led i vårt arbete att förbättra koncernens produktionsstruktur och ytterligare fokusera vår verksamhet. Eftersom Arnsberg är koncernens enda enhet för tillverkning av returfiberbaserad kartong, är möjligheterna till samverkan med andra enheter i STORA mycket begränsade, säger Torbjörn Pettersson, VD för Stora Paperboard.

Prenumerera

Dokument & länkar