STORA vann skattemål

STORAs tyska dotterbolag FPB Holding AG har i den tyska motsvarigheten till regeringsrätten, Bundesfinanzhof, vunnit ett skattemål som daterar sig tillbaka till 1976. Härigenom kommer STORAs tyska bolag att inom de närmaste tre åren kunna erhålla återbetalning från tyska skattemyndigheter av tidigare erlagd tysk inkomstskatt med ett belopp överstigande 100 miljoner DEM. Effekten härav har inte tidigare beaktats i koncernens balans- och resultaträkning. Huvuddelen av beloppet avses minska redovisad goodwill i Feldmühle-förvärvet. För ytterligare information, v g kontakta: Karin Lagerkvist, Vice President, Taxes, tel 08-613 66 06 Ingvar Petersson, First Executive Vice President and CFO, tel 08-613 66 16

Prenumerera

Dokument & länkar