STORAs Kulturpris till Dalakonstnären Svante Rydberg

Onsdagen den 26 juni utdelades STORAs kulturpris 1996 till ludvikakonstnären Svante Rydberg. Priset delades ut av Prinsessan Christina Fru Magnuson, vid en kulturdag på STORAs museum vid Falu gruva. Prisjuryn, som består av fd riksantikvarien Margareta Biörnstad, professor Hans Villius, författaren Bengt Emil Johnson och Prinsessan Christina, som är juryns ordförande, motiverade valet på följande sätt: I drygt två decennier har Svante Rydberg skapat målningar, skulpturer och offentliga utsmyckningar i vilket han utvecklat ett personligt bildspråk i en stor konstnärlig tradition. Hans utgångspunkt är ofta Bergslagens särpräglade landskap, som överallt bär spår av provinsens näringar: skogar och hyggen, gruvorter och skärningar, källor och gläntor, magasin och dammluckor. Genom stram reduktion och sträng behärskning av de tekniska uttrycksmedlen vidgar han provinsens motiv till något allmängiltigt som - särskilt i nittiotalsmåleriet - präglas av andlig djupdimension och ett nästan mystiskt ljus. STORAs kulturpris har sedan instiftandet 1988 tillfallit författaren Werner Aspenström, tonsättaren Sven-Erik Bäck, operasångerskan Elisabeth Söderström och TV-producenten Katarina Dunér. Prissumman är 100.000 kronor. Kulturdagen i Falun avslutades med ett symposium under rubriken "KONST I VÅR TID - provinsiellt, nationellt och internationellt."

Prenumerera

Dokument & länkar