STORAs kulturpris till konstnären Svante Rydberg

Konstnären Svante Rydberg, bosatt i Klenshyttan i Dalarna, har utsetts till STORAs kulturpristagare 1996. Juryns motivering: "I drygt två decennier har Svante Rydberg skapat målningar, skulpturer och offentliga utsmyckningar i vilka han utvecklat ett personligt bildspråk i en stor konstnärlig tradition. Hans utgångspunkt är ofta Bergslagens särpräglade landskap, som överallt bär spår av provinsens näringar: skogar och hyggen, gruvorter och skärningar, källor och gläntor, magasin och dammluckor. Genom stram reduktion och sträng behärskning av de tekniska uttrycksmedlen vidgar han provinsens motiv till något allmängiltigt som - särskilt i nittiotalsmåleriet - präglas av andlig djupdimension och ett nästan mystiskt ljus." Prisutdelningen äger rum vid en ceremoni i Falun den 26 juni 1996. STORAs kulturpris instiftades 1988. Prissumman är 100.000 kronor. I juryn ingår Prinsessan Christina Fru Magnuson, f d riksantikvarien Margareta Biörnstad, författaren Bengt Emil Johnson och docent Hans Villius. Tidigare pristagare är författaren Werner Aspenström, tonsättaren Sven-Erik Bäck, hovsångerskan Elisabeth Söderström och TVproducenten Katarina Dunér.

Dokument & länkar