STORAs nya journalpappersmaskin i Kanada invigd

I dag den 29 maj invigs den nya pappersmaskinen (PM 2) vid Stora Port Hawkesbury Ltd., Nova Scotia, Kanada, i närvaro av mer än 500 gäster från hela världen, däribland STORAs koncernledning och representanter för STORAs koncernstyrelse, regeringsföreträdare och kunder. Den nya pappersmaskinen, som planenligt togs i drift i april 1998, har en årskapacitet på 350.000 ton superkalandrerat (SC) papper och är den bredaste och snabbaste SC-maskinen i världen. Den producerar tryckpapperskvaliteter för tidskrifter, kataloger, tidningsbilagor och reklamblad för den nordamerikanska marknaden. Maskinen har projekterats och byggts på rekordtid av ett dussintal internationella entreprenadföretag. PM 2-projektet innefattar också en anläggning för termomekanisk massa (TMP) med en årskapacitet av 270.000 ton med världens största enkelstegsraffinörer. Fakta om PM 2 TMP-anläggning - årskapacitet 230.000 ton Valmet pappersmaskin (SC-papper) - årskapacitet 350.000 ton - maskinlängd 146 meter - virabredd 9,46 meter - dimensionerad för 1.800 m/min Voith-Sulzer kalandrar (2 JANUS ) - max hastighet 1.500 m/min Jagenberg rullmaskiner (2 VARI-TOP ) - max hastighet 2.500 m/min Saimatec rullpackning - 2.553 rullar per dygn (27 sek.cykel) PM 2-byggnad (Strescos) - 120 m x 312 m (31.000 m²) - byggd helt i betong För ytterligare information, v g kontakta: - informationsdirektör Mats Agurén, STORA, tel 08-613 66 00

Prenumerera