Teckningstiden för erbjudandet till STORAs aktieägare förlängs

Får ej distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan TECKNINGSTIDEN FÖR ERBJUDANDET TILL STORAs AKTIEÄGARE FÖRLÄNGS Enso och STORA har beslutat förlänga teckningstiden för erbjudandet till STORAs aktieägare till och med den 17 december 1998. Detta innebär att redovisning av vederlag samt notering av Stora Enso-aktierna beräknas kunna börja den 30 december 1998. Skälet till förlängningen är att EUs granskning av det föreslagna samgåendet mellan Enso och STORA ännu inte är avslutad. Sista datum för EUs konkurrensmyndigheter att meddela sitt beslut angående samgåendet är den 4 december 1998. . PUBLICERINGEN AV STORAs NIOMÅNADERSRAPPORT FLYTTAD TILL DEN 10 NOVEMBER 1998 STORAs niomånadersrapport kommer att publiceras den 10 november 1998 (inte den 11 november som tidigare aviserats). Mer information finns att få på hhtp://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (1012STeck-publ.doc) (1012STeck-publ.pdf)