Utmärkelse för miljökommunikation till STORA

Utmärkelse för miljökommunikation till STORA STORA fick hedersomnämnande i klassen miljökommunikation när utmärkelserna för Bästa industriellt miljöarbete 1997 utdelades av kung Carl Gustaf i Stockholm fredagen 27 mars. Utmärkelserna är ett samarbete mellan Industriförbundet, Ingenjörsvetenskapsakademien, Naturvårdsverket och Miljöstyrningsrådet. Utmärkelsen mottogs av STORAs miljöchef Per G Broman. Juryns motivering: "För ett välbalanserat kommunikationsarbete baserat på olika former av enhetliga redovisningar på koncern- och anläggningsnivå över hela STORAs arbetsfält med ett speciellt material om skogsbrukets roll inom skogsnäringen med bl a gröna bokslut". Yngve Stade, STORAs teknik- och FoU-chef, kommenterar: - Hedersomnämnandet är ett erkännande av väl utvecklat och ambitiöst kommunikationsarbete med många deltagare vid bruken, inom Stora Skog och Stora Corporate Research. Totalt utdelades priser i sju klasser. Priset i miljökommunikation riktar sig till företag som genom en öppen och trovärdig kommunikation informerar olika intressentgrupper om sitt miljöarbete samt genom detta bidrar till en konstruktiv dialog om industriellt miljöarbete i miljödebatten. Vinnare i klassen blev AB Volvo. För ytterligare upplysningar, var vänlig kontakta STORAs miljöchef Per G Broman, tel 023-78 82 05.

Prenumerera

Dokument & länkar