VD i Veracruz Celulose S.A.

Styrelsen i Veracruz Celulose S.A. har beslutat utse Nils Grafström till VD i bolaget. Nils Grafström, som arbetat i STORA som chefsjurist sedan 1980, har sedan 1992 varit vice VD i STORA och i koncernledningen haft ansvar för Juridik, Förvärv och Avyttringar. Veracruz Celulose S.A. ägs till lika delar av STORA, Sverige, och Odebrecht S.A., Brasilien. Verksamheten syftar till att etablera ett massabruk i delstaten Bahia i Brasilien, med en total kapacitet på 750.000 ton kortfibermassa. Bruket skall stå färdigt år 2001-2002. Bolagets säte är i Eunapolis i delstaten Bahia. Nils Grafström lämnar i samband med denna utnämning sina befattningar i STORA. Ny chefsjurist i STORA Till ny chefsjurist i STORA har Johan Feldreich utsetts. Johan Feldreich har arbetat inom STORA sedan 1987 och utsågs 1995 till ställföreträdande chefsjurist. Not till redaktionen: Veracruz-projektet har tidigare presenterats i samband med att överens- kommelsen mellan Odebrecht och STORA undertecknades. För mer information hän- visas till den pressrelease som publicerades den 18 september 1997.

Prenumerera

Dokument & länkar