Stormfors förbereder snabbväxande Centuri för internationell expansion 2014

Stormfors, Sveriges mest strategiska digitalbyrå, har inlett ett långsiktigt partnerskap med det snabbväxande svenskgrundade IT-bolaget Centuri. Stormfors utvecklar Centuris kommunikation - från strategi till implementation för att säkerställa att den stöder deras snabba expansion.

Centuri utvecklar system för att hjälpa organisationer att skapa ordning och struktur i stora informationsmängder. Man har idag cirka 125 kunder, varav flertalet finns i Norden.

”Stormfors erfarenhet av digital kommunikation för B2B-bolag och det faktum att vi kunde få hjälp med alla moment, från strategi till färdig digital kommunikation, avgjorde vårt val av Stormfors”, säger Jonas Ljunwald, VD på Centuri.

Stormfors uppskattar att uppdraget för Centuri gäller alla aspekter av deras kommunikation.

”Centuri har ett starkt eget tänkande om hur de med webben som nav och en övergripande kommunikationsstrategi ska kunna nå ut till marknader där de ännu inte har någon fysisk närvaro – en vision som det är extremt roligt att få förverkliga”, säger Stormfors medgrundare och partner Petter Plöjel.

Kommunikationsplattform

Stormfors inledande uppgift var att skapa en kommunikationsstrategi och varumärkesplattform för Centuri där deras budskap, vision, värderingar och position fastställs för att säkerställa en enhetlig kommunikation på alla marknader. Plattformen ligger sedan till grund för att det vidare arbetet med grafisk profil och webbplats. Plattformen implementeras även internt inom Centuri för att motivera och se till att alla arbetar i samma riktining mot samma mål.

Koncept och identitet

Utifrån plattformen tog Stormfors fram ett kommunikativt koncept som visar hur det som på ytan ser ut som kaos och oordning kan transformeras till stora värden inom bolag. En ny grafisk profil utvecklades sedan för att signalera Centuris position och värderingar. Den nya logotypen utgörs av distinkta segment som alla har en specifik plats.

Webbplatsen

Webbplatsen utgör navet i Centuris kommunikation och är den viktigaste kontaktytan mot potentiella kunder. Stormfors har därför lagt stor omsorg på att strukturera den så att de olika målgrupperna enkelt når den information som de är intresserade av där säljdrivande information skapar konkreta leads till säljavdelningen. Webbplatsen är responsiv vilket betyder att den visas i fullbredd på större skärmar och sedan anpassar den automatiskt innehållet till mindre skärmar så som pekplattor och SmartPhones, för att maximalt utnyttja möjligheterna i alla plattformar.

”Arbetet med Centuri har varit mycket givande, dels för att vi fått ta ansvar för alla aspekter av deras kommunikation, men också för att Centuris webb är så affärskritisk”, säger Stormfors medgrundare och partner Petter Plöjel.

”Det är med kunder som Centuri som Stormfors hela tjänsteportfölj bäst utnyttjas – vi kan verkligen skapa en kraftfull skillnad genom att alla moment i kommunikationen är sammanlänkade.

För mer information, vänligen kontakta:

Petter Plöjel, medgrundare och partner, Stormfors
petter@stormfors.se, +46 705 647 008

Om Centuri

Centuri AB äger och utvecklar produkten Centuri — ett system för dokumenthantering, avtalshantering och avvikelsehantering. Under de mer än 15 år som vi har funnits har vi till dags datum levererat ledningssystem till drygt 100 000 slutanvändare fördelat på mer än 125 kunder. Alla införandeprojekt av Centuri genomförs av oss. Detsamma gäller support efter leverans. Det innebär att våra kunder får en tydlig samarbetspartner som tar ansvar för helheten. www.centuri.se

Om Stormfors

Stormfors är en Stockholmsbaserad digitalbyrå i stark tillväxtfas och har idag 12 anställda. Stormfors fokuserar på att med webben som nav utveckla strategi och digital kommunikation som hjälper snabbväxande B2B-företag att skapa nya affärsmöjligheter. www.stormfors.se

Taggar:

Om oss

Stormfors är en Stockholmsbaserad strategisk digitalbyrå i stark tillväxtfas och har idag 12 anställda. Stormfors fokuserar på att med webben som nav utveckla innovativa och strategiska kommunikationslösningar som hjälper företag att stärka sina varumärken och skapa nya affärsmöjligheter. www.stormfors.se