Stormfors skapar strategi och digital kommunikation för Sveriges snabbast växande PR-byrå

Stormfors, Sveriges mest innovativa strategiska digitalbyrå, har inlett ett långsiktigt partnerskap med den snabbväxande PR-byrån Angselius Rönn. Stormfors ska utveckla Angselius Rönns digitala kommunikation och säkerställa att den stöder deras snabba expansion.

I första steget har webbplatsen (www.angseliusronn.se) utvecklats till ett effektivt säljverktyg riktat mot Angselius Rönns primära målgrupp - snabbväxande innovationsföretag med globala ambitioner. Både Angselius Rönn och Stormfors har som ambition att växa snabbt, bryta normer och utmana etablerade företag samt sporra till banbrytande bedrifter och energiladdade partnerskap. Webben gick live 11 februari 2013.

- Jag är otroligt glad att vi hittade Stormfors, säger Angselius Rönns medgrundare och VD Johan Rönn.

- Det är väldigt kort avstånd mellan strategi och implementering hos Stormfors. Jag rekommenderar alla våra kunder att låta Stormfors utveckla ett strategiskt digitalt kommunikationsnav för såväl varumärkesbyggande som säljstöd.

Arbetet med Angselius Rönns digitala kommunikation har bottnat i tre strategiska val, enligt Stormfors talesperson Petter Plöjel:

- Webbplatsen ska direkt skapa igenkänning hos Angselius Rönns kärnmålgrupp. Den ska hjälpa kundämnen att snabbt hitta till relevanta erbjudanden, och slutligen ska den tåla vidare utveckling i en modern utvecklingsmiljö.

- Jag tycker att vi lyckats väldigt bra med vårt arbete och är glad att kunden är så nöjd med vårt arbete.

Koncept för webbplatsen
Stormfors inledande åtgärd var att skapa ett naturligt nav för Angselius Rönns kommunikation i form av en ny webbplats med fokus på att skapa affärsförfrågningar. 
Konceptet för webbplatsen är skapa attraktion och att besökaren snabbt ska få en uppfattning om vad Angselius Rönn gör, vilka de är och hur man arbetar. Startsidan ger därför en tydlig överblick genom en segmentlösning i hierarkisk ordning med strategiskt utvalt innehåll. Segmentlösningen gör det enkelt för besökaren att ta till sig informationen samtidigt som det etablerar en känsla av ett aktivt och framåtsträvande företag.

Design
Webbplatsens design speglar och försärker Angselius Rönns varumärke och identitet genom att signalera deras affärsidé, ambitioner och värderingar. Det distinkta visuella intrycket förmedlar känslan av ett företag med personlig närvaro och högt ställda ambitioner. 
Det första som möter besökaren är en interaktiv utvecklingskurva. Syftet är att målgruppen ska känna igen sig för att direkt etablera en attraktion och skapa affärsförfrågningar. Med utvecklingskurvan visar Angselius Rönn även tydligt upp sina tjänster och hur man arbetar med PR i olika faser av ett snabbväxande företags utveckling. Varje fas i kurvan länkar sedan vidare till en specifik tjänst.

Val av teknik
Som ett snabbväxande företag är det avgörande för Angselius Rönn att den tekniska plattformen är framtidssäker och enkel att bygga vidare på. Valet av teknisk plattform föll på Drupal som är ett av världens främsta och mest skalbara publiceringssystem. Att Drupal är open source-baserat innebär bl.a. att kunden inte låser upp sig i avtal med löpande licensavgifter. Drupal vidareutvecklas dagligen av fler än en miljon programmerare världen över vilket gör denna framtidsteknologi inom webbutveckling till ett av de mest säkra CMS på marknaden och utvecklingsmöjligheterna är i stort sett obegränsade.

För mer information, vänligen kontakta:

Petter Plöjel, Managing Partner Stormfors
petter@stormfors.se+46 705 647 008  

Om Angselius Rönn

Angselius Rönn är en PR-byrå med inriktning på innovativa tillväxtbolag. Byrån grundades av Johan Rönn och Marie Angselius 2010 och har idag 9 medarbetare. Angselius Rönn omsatte  9,3 MSEK 2012 och är enligt tidningen Dagens Opinion Sveriges snabbast växande PR-byrå. Angselius Rönn arbetar med alla aspekter av kommunikation, från kris och finansiell kommunikation till marknads-PR och medierelationer. Basen i Angselius Rönns arbete är oftast Corp-PR och ett fullt utvecklat Thought Leadership. www.angseliusronn.se

Om Stormfors
Stormfors är en Stockholmsbaserad strategisk digitalbyrå i stark tillväxtfas och har idag 12 anställda. Stormfors fokuserar på att med webben som nav utveckla innovativa och strategiska kommunikationslösningar som hjälper företag att stärka sina varumärken och skapa nya affärsmöjligheter. www.stormfors.se

Petter Plöjel, Managing Partner Stormfors
petter@stormfors.se+46 705 647 008  

Om Stormfors
Stormfors är en Stockholmsbaserad strategisk digitalbyrå i stark tillväxtfas och har idag 12 anställda. Stormfors fokuserar på att med webben som nav utveckla innovativa och strategiska kommunikationslösningar som hjälper företag att stärka sina varumärken och skapa nya affärsmöjligheter. www.stormfors.se

Taggar:

Om oss

Stormfors är en Stockholmsbaserad strategisk digitalbyrå i stark tillväxtfas och har idag 12 anställda. Stormfors fokuserar på att med webben som nav utveckla innovativa och strategiska kommunikationslösningar som hjälper företag att stärka sina varumärken och skapa nya affärsmöjligheter. www.stormfors.se

Prenumerera