Delårsrapport januari - mars 2018 (Q1 2018)

Klicka här för att se intervju om delårsrapporten med VD Jonas Tellander och CFO Sofie Zettergren

Från och med kv1 2018 har vissa ändringar gjorts i rapporteringsstrukturen. De finansiella rapporterna kommer endast att publiceras på engelska, Storytels koncernspråk. Det kommer även bifogas en excelfil innehållande historisk finansiell data, som ett sätt att supportera Storytels investerare och aktieägare. För fullständig rapport se bifogad pdf.

Höjdpunkter under kv1 2018

  • Ökat abonnentstocken med 51% från kv1 2017, till 577 900 abonnenter i genomsnitt i kv1 2018. I riktning mot att nå 800 000 abonnenter i slutet av 2018

  • Ökat Streaming-intäkterna med 43% från kv1 2017, till 222 MSEK. I riktning mot att nå 1 000 MSEK i Streaming-intäkter under 2018

  • Ökat andelen internationella Streaming-intäkter till 45%. I riktning mot att nå över 50% under 2018

  • Lanserat Storytel på Island under kv1 och efter kvartalets slut i UAE och Turkiet

  • Kommunicerat lansering av Storytels läsplatta, Storytel Reader, som kommer lanseras före sommaren.

"Året har börjat väldigt bra, Storytel är på rätt väg mot att nå 2018 års mål vad avser antal abonnenter, streaming-intäkter, internationell andel av total försäljning och lansering av nya marknader", säger Storytels VD, Jonas Tellander.

Idag har Storytel gått ut med en separat nyhet om lansering av en läsplatta, Storytel Reader:

"Lanseringen av Storytel Reader gör mig verkligen exalterad. Kombinationen av ett Storytel abonnemang och Storytel Reader är verkligen beroendeframkallande. Personligen älskar jag att läsa på Readern och jag ser fram emot att se den användas av många semesterfirare den här sommaren" säger Storytels VD, Jonas Tellander.

Nyckeltal för affärsområdet Streaming och Print Publishing

Valuta: tusen SEK                          kv1 2017     kv2 2017     kv3 2017     kv4 2017     kv1 2018    kv2 2018
Totalt Streaming     Forecast 1
Intäkter 155 660 167 008 197 881 209 225 222 133 236 000
Täckningsbidrag 2 32 133 27 847 27 784 30 277 24 079
Täckningsgrad 20,6% 16,7% 14,0% 14,5% 10,8%
Betalande abonnenter 381 200 423 200 503 900 533 400 577 900 620 000
ARPU (SEK/Månad) 3 136 132 131 131 128 127
Sverige Streaming
Intäkter 96 177 101 365 113 709 118 038 122 046 125 000
Täckningsbidrag 32 678 31 257 32 872 38 501 43 067
Täckningsgrad 34,0% 30,8% 28,9% 32,6% 35,3%
Betalande abonnenter 241 400 255 800 282 300 292 700 305 100 314 000
ARPU (SEK/Månad) 133 132 134 134 133 133
Utlandet Streaming 4
Intäkter 59 483 65 643 84 172 91 187 100 087 111 000
Täckningsbidrag -545 -3 410 -5 088 −8 224 -18 988
Täckningsgrad -0,9% -5,2% -6,0% −9,0% -19,0%
Betalande abonnenter 139 800 167 400 221 600 240 700 272 800 306 000
ARPU (SEK/Månad) 142 131 127 126 122 121
Print Publishing 5
Intäkter 104 137 111 969 132 619 173 832 106 312
Täckningsbidrag 6 37 543 37 840 47 905 66 854 39 223
Täckningsgrad 36,1% 33,8% 36,1% 38,5% 36,9%

1 Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten

2 Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehålls- och marknadsföringskostnader

3 ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad

4. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden

5 Print Publishing är hänförligt  till fysisk utgivning. People’s Press ingår i koncernen från kv2 2017. I tabellen ingår People’s Press samtliga kvartal, i syfte att nå en jämförbarhet. I koncernredovisningen ingår samtliga förvärv från förvärvstidpunkten. Koncernintern försäljning är eliminerad. Barnens bokklubb ingår ej i tabellen.

6 Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV, distributionskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader

Delårsrapporten för januari - juni 2018 kommer att avges den 15 augusti 2018

Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl 08.30 CET.

För mer information, kontakta:

Jonas Tellander, CEO: +46 70 261 61 36

Sofie Zettergren, CFO: +46 70 509 98 08

Om Storytel

Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Print Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Indien, Förenade Arabemiraten och Turkiet. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboks- och e-boksutgivning som framförallt bedrivs i förlaget Storyside men även under varumärken som Storytel Original, Storytel Dox och Storytel Brief. Inom affärsområdet Print Publishing bedrivs verksamhet i bokförlagen Norstedts, Storytel Publishing och danska förlaget People´s Press, utgivning sker dessutom under varumärkena Rabén & Sjögren och B.Wahlströms. I affärsområdet Print Publishing ingår även Norstedts Kartor.

Taggar:

Om oss

"Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen, Ryssland och Spanien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts och Massolit (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom)."