Emission i Storytel i samband tillträde vid förvärvet av isländska Skynjun

Som tidigare kommunicerats tillträdde Storytel Sweden AB, ett helägt dotterbolag till Storytel AB (publ), (”Storytel”), förvärvet av det isländska bolaget Skynjun den 16:e oktober 2017. I enlighet med tidigare kommunicerad information kan den totala köpeskillingen för förvärvet uppgå till 200 000 euro av vilken emissionen av aktier i Storytel om totalt 517 428 kr utgör den initiala köpeskillingen. Efter utgången av 2019 kan en tilläggsköpeskilling utgå enligt en performance-baserad earn-out modell räknat på EBITDA-resultat.

Teckningskursen i emissionen om 71,20 kr beräknades som en genomsnittlig volymvägd kurs under de senaste 30 handelsdagarna till och med den 12 oktober. Genom emissionen har 7 267 nya B-aktier emitterats. Aktiekapitalet uppgår efter emissionen till 25 758 653,50 kr. Totalt antal aktier i Storytel efter emissionen uppgår till 51 517 307 aktier, fördelat på 635 A-aktier och 51 516 672 B-aktier. Teckning och tilldelning av aktier har genomförts enligt plan och ökningen av Storytels aktiekapital har registrerats hos Bolagsverket.  

För mer information, kontakta:

Jonas Tellander, VD och grundare, Storytel

Telefon: +46 (0)70-261 61 36

E-post: jonas@storytel.com

Om Storytel

Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen, Ryssland och Spanien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning och Storytel Original som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Kontentan, Telegram och danska People´s Press (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom) samt Norstedts Kartor.

Taggar:

Om oss

"Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen, Ryssland och Spanien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts och Massolit (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom)."

Prenumerera

Dokument & länkar