Storytel AB (publ) publicerar noteringsmemorandum och godkänns för notering på AktieTorgets ordinarie lista

I samband med att Storytel AB (publ) f.d. Massolit Media AB (publ) förvärvade 100% av aktierna i Storytel AG genom ett s.k. omvänt förvärv placerades bolagets aktier på AktieTorgets observationslista. Sedan dess har en noteringsprocess pågått vilket resulterat i ett godkännande av Bolaget.

Storytel AB (publ) publicerar ett noteringsmemorandum den 9 november 2015 och Bolagets återförs i samband med publiceringen till AktieTorgets ordinarie lista.

Noteringsmemorandumet kan laddas ned på Bolagets sida på http://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?InstrumentID=SE0007439443 eller på www.storytel.co

Om Storytel

Storytel-koncernen består av två delar, Subscription och Publishing. Inom affärsområdet Subscription erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark och Holland. Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Massolit (Vuxen) och B.Wahlströms (Barn & Ungdom), samt ljudboksförlagen StorySide (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland)

Kontakt
Jonas Tellander, VD
jonas@storytel.com
Tel. 070-261 61 36

Rustan Panday, Styrelseordförande
rustan@storytel.com
Tel. 070-483 60 77

Om oss

"Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen, Ryssland och Spanien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts och Massolit (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom)."

Prenumerera

Dokument & länkar