Storytel förvärvar danska People's Press

Den 1 mars ingick Storytel AB (Publ) (“Storytel”) avtal om förvärv av förlaget People's Press. Förvärvet är strukturerat som ett förvärv av 100% av aktierna i det danska bolaget ArtPeople A/S (under namnändring till People's Press A/S). Signering av aktieöverlåtelseavtal har ägt rum i Köpenhamn. Köpeskillingen uppgår till 75 000 000 DKK (ca 97 000 000 SEK) på skuldfri basis. 

People's Press är Danmarks fjärde största förlag, och omsätter årligen ca 100 MDKK (ca 130 000 000 SEK) och resultatet före skatt 2016 uppgår till ca 8,1 MDKK (ca 10,5 MSEK). Förvärvet stärker Storytels position på den danska marknaden och möjliggör en ökning av utbudet av ljudböcker i Danmark. Storytel och Mofibo i Danmark kommer flytta in i People’s Press lokaler i Köpenhamn, för att uppnå maximala synergier mellan bolagen.

”People's Press är hemvist till många talangfulla författare inom såväl skönlitteratur som sakprosa, och jag ser fram emot att fortsätta utveckla förlaget tillsammans med bolagets anställda" säger Jonas Tellander, VD & Grundare på Storytel.

Förvärvet omfattar inte musikdelen av verksamheten. De anställda på bokförlaget People's Press fortsätter jobba i bolaget och de två grundarna, Jan Degner och Jakob Kvist, kommer fortsätta att driva och utveckla förlaget som en del av Storytel-koncernen. 

Förvärvet kommer främst att finansieras genom egna medel och en riktad emission av aktier av serie B till säljaren av People’s Press. I samband med förvärvet har styrelsen beslutat om emission av högst 662 857 aktier av serie B till en teckningskurs om 57,75 SEK under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Kursen är baserad på volymvägd genomsnittskurs under förhandlingsperioden. Storytel kommer att sammankalla till extra bolagsstämma där beslut om riktad nyemission kommer fattas.

Tillträde kommer ske under mars månad. Tillträdesdagen kommer att bestämmas efter att beslut om emission av aktier fattats vid extra bolagsstämma den 20 mars 2017. För mer information om den extra bolagsstämman hänvisas till separat pressmeddelande.

För mer information:

Jonas Tellander, VD & Grundare Storytel, mobil +46 070-2616136, mail jonas@storytel.com

Morten Strunge, CCO Storytel, mobil +45 31220021, mail morten@storytel.com

Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2017.

Om Storytel

Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland och Polen. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit och Kontentan (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom) samt Norstedts Kartor.

Om People’s Press

People’s Press grundades för 15 år sedan av Jan Degner och Jakob Kvist. Förlaget har idag ca 35 anställda och fokuserar primärt på skönlitteratur och sakprosa. Förlaget ger ut lite över 100 titlar per år och äger totalt ca 1 200 rättigheter. Exempel på författare som förlaget äger rättigheter till är Sara Blædel, Mari Jungstedt, Camilla Läckberg, Fredrik Backman, Inger Wolf, Jane Aamund m.fl. 

Taggar:

Om oss

"Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen, Ryssland och Spanien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts och Massolit (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom)."

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

People's Press är hemvist till många talangfulla författare inom såväl skönlitteratur som sakprosa, och jag ser fram emot att fortsätta utveckla förlaget tillsammans med bolagets anställda
VD & Grundare på Storytel