Storytel refinansierar banklån med Swedbank och minskar amorteringstakt på befintliga krediter

Storytel har idag ingått ett nytt låneavtal med Swedbank. Ytterligare lån om 200 MSEK har beviljats varav 100 MSEK kan nyttjas direkt och ytterligare 100 MSEK kan nyttjas under vissa villkor, dock senast 31 december 2019. Amortering under respektive tranche kommer uppgå till 10 MSEK årligen och räntenivåerna kommer ligga i paritet med nuvarande nivåer eller något lägre. Genom den nya finansieringslösningen kommer Storytel att kunna minska amorteringstakten på befintliga krediter från cirka 42 MSEK till 20 MSEK årligen. Befintliga krediter uppgick till 163 MSEK per 31 mars 2018. Därtill finns en checkkredit om 75 MSEK som är outnyttjad.

Finansieringslösningen är en del av Storytels långsiktiga finansieringsplan och kommer att nyttjas för att stödja Storytels fortsatta expansion.

För mer information, kontakta:

Jonas Tellander, VD och grundare, Storytel

Mobil: 46 (0)70-261 61 36 E-post: jonas@storytel.com  


Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2018 kl. 15.15 CET.


Om Storytel

Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Print Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Indien, Förenade Arabemiraten och Turkiet. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboks- och e-boksutgivning som framförallt bedrivs i förlaget Storyside men även under varumärken som Storytel Original, Storytel Dox och Storytel Brief. Inom affärsområdet Print Publishing bedrivs verksamhet i bokförlagen Norstedts, Storytel Publishing och danska förlaget People´s Press, utgivning sker dessutom under varumärkena Rabén & Sjögren och B.Wahlströms. I affärsområdet Print Publishing ingår även Norstedts Kartor.

Taggar:

Om oss

"Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen, Ryssland och Spanien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts och Massolit (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom)."

Prenumerera

Dokument & länkar