Storytel uppnår prognos för kv1 2018 - med 51% abonnenttillväxt

Storytel hade 577 900 betalande abonnenter i genomsnitt under kv1 2018, en ökning med 44 500 kunder från kv4 2017 och närmare 200 000 kunder från samma period föregående år. Streamingintäkterna för kvartalet uppgick till ca 222 Mkr, en ökning med ca 43% jämfört med kv1 2017 och 2Mkr mer än prognos.

"2018 har börjat väldigt bra, där vi genom en fortsatt fin tillväxt i Sverige och i utlandet växer abonnentstocken mer än tre gånger så mycket som samma period föregående år. Under kvartalet har vi lanserat tjänsten på Island som trots sin låga befolkningsmängd fått en väldigt bra start och bidrar till tillväxten. Flera länder överträffar lagda prognoser och Holland särskilt sticker ut med en tillväxt på över 8 000 abonnenter under kvartalet.”, säger VD Jonas Tellander.

Genomsnittligt antal abonnenter i kv1 2018 i Sverige blev 305 100 abonnenter, 2 100 fler abonnenter än prognos och en ökning med 63 700 abonnenter från kv1 2017 (+26,4%). I Sverige uppgick streamingintäkterna till ca 122 Mkr i kv1 2018, i enlighet med prognos.

Genomsnittligt antal abonnenter i kv1 2018 i utlandet blev 272 800 abonnenter, 3 800 fler abonnenter än prognos och en ökning med 133 000 abonnenter från kv1 2017 (+95,1%). I utlandet uppgick streamingintäkterna till ca 100 Mkr i kv1 2018, jämfört med prognos 98 Mkr.  

Utlandet stod i kv1 2018 för ca 45% av streamingintäkterna, jämfört med ca 38% i kv1 2017.

Nyckeltal för affärsområdet Streaming

Valuta: tusen SEK kv4 2016 kv1 2017 kv2 2017 kv3 2017 kv4 2017 kv1 2018
Totalt Streaming
Intäkter 147 399 155 660 167 008 197 881 209 225 222 133
Täckningsbidrag1 32 684 32 133 27 847 27 784 30 277
Täckningsgrad 22,2% 20,6% 16,7% 14,0% 14,5%
Betalande abonnenter 360,2 381,2 423,2 503,9 533,4 577,9
Ändring abonnenter 18,7 21,0 42,0 80,7 29,5 44,5
 
Sverige Streaming
Intäkter 91 557 96 177 101 365 113 709 118 038 122 046
Täckningsbidrag 27 073 32 678 31 257 32 872 38 501
Täckningsgrad 29,6% 34,0% 30,8% 28,9% 32,6%
Betalande abonnenter 230,8 241,4 255,8 282,3 292,7 305,1
Ändring abonnenter 10,9 10,6 14,4 26,5 10,4 12,4
 
Utlandet Streaming2
Intäkter 55 842 59 483 65 643 84 172 91 187 100 087
Täckningsbidrag 5 611 -545 -3 410 -5 088 −8 224
Täckningsgrad 10,0% -0,9% -5,2% -6,0% −9,0%
Betalande abonnenter 129,4 139,8 167,4 221,6 240,7 272,8
Ändring abonnenter 7,8 10,4 27,6 54,2 19,1 32,1

1 Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehålls- och marknadsföringskostnader

2 I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden

Kontakt

Jonas Tellander, VD

jonas@storytel.com

Tel. 070-261 61 36

Om Storytel

Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen, Ryssland, Spanien, Indien och Island. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning och Storytel Original som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Kontentan, Telegram och danska People´s Press (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom) samt Norstedts Kartor.

Taggar:

Om oss

"Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen, Ryssland och Spanien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts och Massolit (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom)."

Prenumerera

Dokument & länkar