Tidigareläggning av delårsrapport tre och noteringsmemorandum

I halvårsrapporten för perioden januari – juni kommunicerades att nästa rapporttillfälle var 30 november 2015. Styrelsen i Storytel AB (publ) har valt att tidigarelägga delårsrapport tre till 9 november 2015. Vid samma tillfälle kommer Storytel att publicera sitt noteringsmemorandum som framtagits i samband med samgåendet mellan Massolit och Storytel för att närmare beskriva Bolagets verksamhet.

Om Storytel
Storytel-koncernen består av två delar, Subscription och Publishing. Inom affärsområdet Subscription erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark och Holland. Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Massolit (Vuxen) och B.Wahlströms (Barn & Ungdom), samt ljudboksförlagen StorySide (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland)

Kontakt

Jonas Tellander, VD
jonas@storytel.com
Tel. 070-261 61 36

Rustan Panday, Styrelseordförande
rustan@storytel.com
Tel. 070-483 60 77

Om oss

"Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, Polen, Ryssland och Spanien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning som bedrivs i ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts och Massolit (Vuxen) och Rabén & Sjögren och B.Wahlströms (Barn & Ungdom)."

Prenumerera

Dokument & länkar