Fyra av tio solar mindre idag än för fem år sedan

Fyra av tio uppger att de solar mindre idag än vad de gjorde för fem år sedan. Av dessa har sex procent slutat att sola helt. Det visar en undersökning som Strålsäkerhetsmyndigheten har låtit göra.
– Det är en trend som vi hoppas håller i sig. Antalet hudcancerfall ökar och det är främst våra solvanor som är orsaken, säger solexperten Johan Gulliksson.

Strålsäkerhetsmyndigheten har låtit Intellecta/Userneeds fråga 2 100 svenskar om deras solvanor.
Undersökningen visar att var fjärde person (39 procent) solar mindre eller mycket mindre idag än vad de gjorde för fem år sedan – eller helt har slutat att sola. Av dessa 39 procent solar 33 procent mindre, medan sex procent har slutat att sola helt.  Det är främst män som har valt att sluta helt medan kvinnor i större utsträckning har minskat sitt solande.

Det är våra solvanor som är främsta orsaken till att antalet hudcancerfall ökar.

– Därför är det positivt att så stor andel svarar att de solar mindre i dag än vad de gjorde för fem år sedan. Det är en trend som vi hoppas håller i sig, säger Johan Gulliksson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.
– Samtidigt tyder mycket på att vi behöver bli bättre på att sola med måtta. En internationell studie har visat att svenskar tillhör dem som solar mest. Samma studie visar också att vi tycker det är vackrare med en djup solbränna än vad man tycker i andra länder.

Det är sedan länge känt att solens ultravioletta strålning orsakar hudcancer. Ju mer vi solar, desto större är risken att få cancer. Särskilt stor är risken om man bränner sig, i synnerhet som ung. Bästa sättet att skydda sig är att vara i skuggan mellan klockan 11 och 15 när solen är som starkast och att skydda sig med kläder och solhatt. Solkräm ska användas där kläder inte täcker. 

– Solkräm ska inte användas som det enda solskyddet. Solkräm kan innebära en falsk trygghet. Man kan tro sig vara helt skyddad och ligger därför längre i solen än vad man annars skulle ha gjort. Undvik därför alltid att ”pressa” för att blir brun och använd solkrämer som ett komplement till kläder, säger Johan Gulliksson.

I Strålsäkerhetsmyndighetens undersökning uppger 39 procent att de ökat eller kraftig ökat sin användning av solkräm, mest ökar användningen bland unga mellan 18 och 34 år (48 procent).  Kvinnor har i större utsträckning än män ökat användningen av solkräm.

Ytterligare information:
Johan Gulliksson, telefon 08-799 42 41 eller Roshan Tofighi, telefon 08-799 40 28, båda utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.  Nås även via myndighetens pressjour: 08-799 40 20.

Sol-appen, Min soltid:
”Min soltid”, som gör att du enkelt kan kolla hur länge du kan vara i solen. Appen är kopplad mot en gps vilket gör att du får reda på hur länge du kan vara i solen på den plats du befinner dig på för tillfället. Den soltid du får fram är ett riktvärde som visar hur länge du kan vara ute utan skyddande kläder eller solkräm, i direkt sol eller skugga.

Läs mer: www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Statistik:
Strålsäkerhetsmyndigheten har låtit Intellecta/Userneeds fråga 2 100 svenskar om deras solvanor. Resultatet finns även uppdelat på län.

Taggar:

Om oss

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar för att samhället är strålsäkert. Vi arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Myndigheten sorterar under Miljödepartementet. Hos oss arbetar 300 personer och myndigheten finns i Solna strand.

Prenumerera

Media

Media