Internationell undersökning: Svenskar solar mest

Sju av tio solar för att bli bruna, de flesta trots att de känner till riskerna. Det visar en internationell undersökning där medborgare från tolv länder, däribland Sverige, svarat på frågor om sina solvanor. Och det är svenskarna som solar mest.  Undersökningen redovisas i en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd.

En internationell sammanslutning, GenoMEL, har genomfört en webbaserad undersökning om solvanor med deltagare från tolv länder i Europa, USA och Australien. Totalt svarade 8 178 personer varav 804 var från Sverige. Sju av tio som besvarade undersökningen uppgav att de under det senaste året solat för att bli bruna.  Även de som tidigare haft den allvarligaste formen av hudcancer, malignt melanom, solade för att bli bruna. Fyra av tio som har haft sjukdomen uppgav det.
– Det kan tyckas förvånande att även de som haft hudcancer väljer att sola för att bli bruna, men det visar att många tycker det är viktigare att bli solbrända än att skydda sig från att få cancer, säger Yvonne Brandberg, professor på Karolinska Universitetssjukhuset och ledamot i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd.

Det är vanligare att sola för att bli brun i Europa än i Australien och USA. Allra vanligast är det att sola för att bli brun i Sverige och Italien. Enligt studien tycker svenskar att det är vackrare med en djupsolbränna än vad man tycker i andra länder. Tidigare studier har också visat att svenskar solar för att det är skönt i högre utsträckning än andra nationaliteter. Svenskar tror också att de är mindre sårbara för att få malignt melanom jämfört med hur andra nationaliteter uppfattar sig.

Å andra sidan visade det sig att det inte finns något samband mellan riskuppfattning och solning. De som trodde sig vara sårbara för malignt melanom, solade ändå. De har således en korrekt riskuppfattning, men väljer att sola ändå.
– Det beror på att de omedelbara fördelarna med att sola, det vill säga att man uppfattar sig attraktiv och att det är skönt i solen, överväger eventuella nackdelar i framtiden som hudcancer och rynkor, säger Yvonne Brandberg.

Studien visade också att svenskar bränner sig mer i solen och skyddar sig i mindre mot solen än de flesta andra nationaliteter som ingick i studien. 
- Det visar att det inte räcker att informera om riskerna med solning. Hudcancer är den snabbast ökande cancerformen och för att komma tillrätta med problemet måste vi hitta metoder för att påverka det svenska modet att vara brun, säger Yvonne Brandberg.

D-vitamin och solvanor
Ett argument som ofta används för att ta solandet i försvar är behovet av D-vitamin. D-vitamin har flera viktiga biologiska funktioner och det finns vissa studier som antytt att vitaminet skulle kunna förebygga cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och autoimmuna sjukdomar, exempelvis multipel skleros. Men enligt den nya rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd visar olika studier olika resultat och D-vitaminets roll för att förhindra olika sjukdomar är fortfarande oklar. För den som lider av D-vitaminbrist är det viktigt att tillföra vitaminet i rätt dos.  Det går inte bedöma den dosen med hjälp av UV-strålning.
– Det krävs heller inte mycket UV-strålning för att kroppen ska få tillräckligt med D-vitamin. För att täcka dagsbehovet räcker det att en ljushyad person får cirka femton minuter sommarsol på ansikte och armar, säger Johan Gulliksson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.
– Mer sol ger inte mer D-vitamin, eftersom huden stänger av produktionen när behovet fyllts. På vintern får vi vitaminet via kosten, säger Johan Gulliksson.

Ytterligare information: Yvonne Brandberg, professor vid Karolinska Universitetssjukhuset telefon 08-51 77 24 22 eller Johan Gulliksson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten 08-799 42 41.

Fakta från undersökningen:
GenoMEL är en internationell sammanslutning som stöds av bland annat EU. GenoMEL har i uppgift att studera riskfaktorer för att utveckla malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer.
 
8 178 personer besvarade enkäten.
73 procent av deltagarna kom från Europa
12 procent från Australien
7 procent från USA
2 procent från Israel
6 procent från andra länder

De länder som ingick i studien var:
Sverige, Tyskland, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Spanien, Italien, Israel, Slovenien, Lettland, Australien och USA,

804 deltagare kom från Sverige.

Resultat i korthet

Kvinnor tror sig vara mer sårbara för malignt melanom än vad män är.  Trots det önskar kvinnor en djupare solbränna än män och solar mer än män.

Hälften av deltagarna i studien hade bränt sig ordentligt i solen minst en gång under det senaste året.

Av dem som tidigare haft malignt melanom hade en fjärdedel bränt sig i solen under det senaste året.

Svenskar skyddar sig mindre från solen än vad medborgare i andra länder gör. 68 procent av de svenska deltagarna i studien uppgav att de sällan skyddade sig från solen, medan endast åtta procent alltid skyddade sig.

Taggar:

Om oss

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar för att samhället är strålsäkert. Vi arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Myndigheten sorterar under Miljödepartementet. Hos oss arbetar 300 personer och myndigheten finns i Solna strand.

Dokument & länkar