Laserpekare kan vara farliga som leksaker

På många semesterorter utomlands säljs laserpekare som leksaker och det kan vara svårt att veta hur starka de är. Starka laserpekare kan orsaka kraftig bländning och i värsta fall bestående ögonskador.  Köp därför inte laserpekare till dina barn på utlandsresan.

Det är inte ovanligt att poliser, piloter och chaufförer i yrkestrafik blir belysta med starka laserpekare. Det händer också att barn använder laserpekare som leksaker. Men starka laserpekare kan orsaka kraftig bländning och i värsta fall allvarliga ögonskador.

– Flertalet laserpekare som finns i Sverige har köpts utomlands. Det är vanligt att de är felmärkta och det kan då vara svårt att veta hur starka de är. Vi vill därför uppmana vuxna att inte köpa laserpekare till sina barn på utlandssemestern. Barn som leker med starka laserpekare kan skada sig själva eller andra, i värsta fall kan den som drabbas förlora synen, säger Pernilla Andersson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

För att komma tillrätta med problemet vill regeringen skärpa reglerna för privatpersoner att använda starka laserpekare. De nya reglerna kommer att innebära att det krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för all typ av hantering av starka laserpekare. 

– I praktiken blir det ett förbud för privatpersoner att använda laserpekare. Det kommer att göra det lättare för de rättsvårdande myndigheterna att ingripa när starka laserpekare används felaktigt. Samtidigt blir det svårare för dem som vill föra in laserpekare till Sverige från utlandet, säger Pernilla Andersson.

Ytterligare information: Pernilla Andersson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, telefon: 08-799 44 83 eller Strålsäkerhetsmyndighetens pressjour 08-799 40 20.

Fakta:
I dag är det förbjudet att utan tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten använda starka laserpekare på allmän plats och på skolgårdar.
Enligt de nya reglerna, som träder i kraft tidigast i november 2013, kommer det att krävas tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att tillverka, inneha, använda, förvärva, saluföra, upplåta, överlåta eller till Sverige föra in starka laserpekare.

Om oss

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar för att samhället är strålsäkert. Vi arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Myndigheten sorterar under Miljödepartementet. Hos oss arbetar 300 personer och myndigheten finns i Solna strand.

Prenumerera