Pressinbjudan: Ny forskningsrapport om elektromagnetiska fält

Är radiovågorna från mobiltelefonen farliga? Finns det några hälsorisker med radiovågorna från trådlösa nätverk?

Vid ett seminarium den 3 maj presenterar Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält en ny rapport om det aktuella forskningsläget inom området. Inför seminariet presenteras rapporten på en pressträff klockan 09:00 på ABF-huset i Stockholm.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält granskar det aktuella forskningsläget och sammanställer en årlig rapport. Det vetenskapliga rådet kan också ge Strålsäkerhetsmyndigheten stöd i policyfrågor där det krävs en vetenskaplig prövning.

Den 3 maj presenterar det vetenskapliga rådet en rapport om det aktuella forskningsläget inom elektromagnetiska fält, exempelvis när det gäller radiovågor från mobiltelefoni och trådlösa nätverk.

På pressträffen medverkar medlemmar från det vetenskapliga rådet, Hélène Asp, chef för enheten för miljöövervakning på Strålsäkerhetsmyndigheten och Jimmy Estenberg, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tid: 09:00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Pressträffen kommer att webbsändas.

Direkt efter pressträffen arrangeras ett forskningsseminarium om rapporten.
Journalister är välkomna att delta även på det seminariet. Forskningsseminariet startar klockan 10:00.

Anmäl dig till Malin Nääs, pressansvarig på Strålsäkerhetsmyndigheten, telefon 08-799 43 86 eller e-post: malin.naas@ssm.se senast den 2 maj klockan 12:00.

Välkomna!

Om oss

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar för att samhället är strålsäkert. Vi arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Myndigheten sorterar under Miljödepartementet. Hos oss arbetar 300 personer och myndigheten finns i Solna strand.