Radioaktivt material ska samlas in på skolor

Nu inleder Strålsäkerhetsmyndigheten en kampanj för att samla in radioaktivt material som finns på skolor.  Svenska grund- och gymnasieskolor får använda vissa radioaktiva ämnen i undervisningen. Skolorna har också ansvar för att ta hand om sådant material som inte längre används och se till att det tas om hand på rätt sätt. Men en del material kan ha legat länge och glömts bort. Strålsäkerhetsmyndigheten vill nu hjälpa skolorna att bli av med materialet.

– Ett mål i den nationella planen för allt radioaktivt avfall är att sådant material inte ska hamna på oönskade platser i samhället, som återvinningscentraler eller i naturen, säger Britt-Marie Rolén, utredare vid Strålsäkerhetsmyndigheten. 

I ett utskick till landets grund- och gymnasieskolor uppmanar myndigheten skolorna att se över vilket radioaktivt material de har och anmäla sig till insamlingskampanjen.

– Vi hoppas att skolorna ska ta tillfället i akt att inventera skåp och lådor för att se vilka radioaktiva undervisningsmaterial de kan ha liggande. Sedan gör vi en bedömning av vilket avfall som är mest angeläget att ta hand om, säger Britt-Marie Rolén.

Insamlingskampanjen är den första i sitt slag i Sverige. Sista anmälningsdatum för skolorna är den 25 maj 2012.

Taggar:

Om oss

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar för att samhället är strålsäkert. Vi arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Myndigheten sorterar under Miljödepartementet. Hos oss arbetar 300 personer och myndigheten finns i Solna strand.