Vanligt att unga solar solarium

Sex av tio flickor i åldern 16 till 17 år har solat solarium, trots att de vet att det finns risker. Det visar en undersökning som Strålsäkerhetsmyndigheten låtit göra.

Strålsäkerhetsmyndigheten har låtit ett undersökningsföretag fråga 500 ungdomar i ålder 16 och 17 år om deras erfarenheter av att sola solarium. Undersökningen visar att 42 procent har solat solarium någon gång under de senaste två åren. Flickor solar oftare än pojkar, 58 procent av flickorna har solat solarium.  Av de som solar solarium var en tredjedel under 14 år första gången de solade.
- Det är vetenskapligt bevisat att unga som solar löper ökad risk att få hudcancer, i synnerhet om de bränner sig. Från andra studier vet vi att alltför många ungdomar, cirka 30 procent, har bränt sig när de solat solarium, säger Ulf Wester, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Undersökningen visar också att ungdomarna solar solarium trots att de vet att det finns risker. Drygt 80 procent av de som uppger att de solar solarium tror också att det är farligt.
- En lagutredning som nyligen presenterades föreslår en 18-årsgräns för att få sola solarium. Eftersom ungdomarna solar trots att de vet att det är riskfyllt visar de här resultaten att lagstiftning är rätt väg att gå, säger Ulf Wester.

Ytterligare information:
Ulf Wester, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, 08- 799 41 18 eller Johan Gulliksson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, 08-799 42 41.

Fakta om undersökningen:
Ett slumpmässigt urval av 500 ungdomar i åldern 16 och 17 år har telefonintervjuats. Undersökningen gjordes av kommunikationsbyrån Gullers Grupp, i samarbete med undersökningsföretaget Novus, mellan den 6 och 11 december 2010.

Resultat i korthet:
58 procent av flickorna har någon gång under de senaste två åren solat solarium
25 procent av pojkarna har någon gång under de senaste två åren solat solarium
92 procent av de ungdomar som solar solarium har kompisar som solar i solarium
64 procent av de ungdomar som inte solar solarium har kompisar som solat solarium
91 procent av de som solar solarium, solar för att se bruna och fräscha ut

Läs pressmeddelandet och ladda ner rapporten på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats: Vanligt att unga solar solarium

Om oss

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar för att samhället är strålsäkert. Vi arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Myndigheten sorterar under Miljödepartementet. Hos oss arbetar 300 personer och myndigheten finns i Solna strand.

Prenumerera

Dokument & länkar