Bokslutsrapport Januari - September 2007

Sammandrag
• Omsättningen för första nio månaderna uppgick till 51,1 (41,4) MSEK, en ökning med 24% jämfört med motsvarande period 2006
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,4 MSEK att jämföra med 1,6 MSEK för motsvarande period 2006
• Resultat per aktie blev -0,03 (0,03) SEK
• Nya uppdrag har påbörjats för bland andra Natur & Kultur, Teracom och IHM Business School
• Philip Nestenborg tillträder som ny tf VD

Om oss

Strand Interconnect är ett IT-konsultföretag som levererar lösningar som ger bestående och mätbar affärsnytta hos stora svenska kunder. Lösningarna består av webbaserade, rollstyrda portaler i kombination med affärsintegration och förändringsledning. Strand är noterat på First North. Kunder är Atlas Copco, Boliden, Boxer, Ericsson, IBX, Korsnäs, McDonalds, Schenker, SEB, SIDA, Skanska, SLL, SR, SVT, TV4 mfl.

Prenumerera

Dokument & länkar