Liseberg väljer Strand som leverantör av nytt intranät.

Strand har fått uppdraget att leverera en ny intranätsportal åt Lisebergskoncernen. Målet är att skapa en ny gemensam plattform för att effektivare kunna arbeta med kommunikation och kunskapsdelning. Intranätet kommer att baseras på senaste teknologin från Microsoft i form av Microsoft Office SharePoint Server 2007

Liseberg vill hitta en gemensam plattform för sin interna kommunikation inom koncernen. Det initiala syftet med intranätet är att ”Skapa en gemensam värdegrund för alla anställda inom Liseberg genom en enkel och genomtänkt informationskanal”. Effekten av detta blir att alla Lisebergare ska ha lika möjlighet att komma åt samma information och känna sig uppdaterade och delaktiga i sitt arbete.

– Strand har visat stor förståelse för våra behov och hjälpt oss omsätta tankar och idéer till konkreta lösningar och tydiga målbilder, säger Lars Rangmar, personalchef på Liseberg.

– Vi är stolta över förtroendet från Liseberg. Uppdraget ligger helt i linje med Strands strategi. Vår målsättning är att hjälpa Sveriges ledande bolag med helhetslösningar som ger tydlig effekt i verksamheten, säger Philip Nestenborg, tf VD på Strand.

Om oss

Strand Interconnect är ett IT-konsultföretag som levererar lösningar som ger bestående och mätbar affärsnytta hos stora svenska kunder. Lösningarna består av webbaserade, rollstyrda portaler i kombination med affärsintegration och förändringsledning. Strand är noterat på First North. Kunder är Atlas Copco, Boliden, Boxer, Ericsson, IBX, Korsnäs, McDonalds, Schenker, SEB, SIDA, Skanska, SLL, SR, SVT, TV4 mfl.

Prenumerera

Dokument & länkar