Natur & Kultur väljer Strand som leverantör av ny externwebb och intranät

Stiftelsen Natur & Kultur, ett av Sveriges största bokförlag inom allmänlitteratur och läromedia, har beslutat att förnya både externwebb och intranät genom att införa en ny portalplattform. Genom plattformsbytet vill man stärka sin profil som utmanare inom förlagsbranschen och öka kostnadseffektiviteten för support och underhåll.

Strand Interconnect har tack vare sin breda och djupa kompetens inom webblösningar och portaler, fått uppdraget att tillsammans med Natur & Kultur utveckla och införa den nya portalplattformen för externwebb och intranät. Projektet kommer drivas under hösten 2007.

- Det här projektet ligger helt i linje med Strands nya strategi. Vi hjälper Natur & Kultur att modernisera sin webbnärvaro med ny portalteknik i enlighet med deras behov, säger Mikael Eriksson, Chef Affärsområde Wide på Strand.

Om oss

Strand Interconnect är ett IT-konsultföretag som levererar lösningar som ger bestående och mätbar affärsnytta hos stora svenska kunder. Lösningarna består av webbaserade, rollstyrda portaler i kombination med affärsintegration och förändringsledning. Strand är noterat på First North. Kunder är Atlas Copco, Boliden, Boxer, Ericsson, IBX, Korsnäs, McDonalds, Schenker, SEB, SIDA, Skanska, SLL, SR, SVT, TV4 mfl.

Dokument & länkar