ÅRSREDOVISNING 2011

 

Novestra har idag publicerat årsredovisningen för 2011. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.novestra.com.

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon +46 8 545 017 50.

Informationen i årsredovisningen är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. AB Novestra har offentliggjort bokslutskommunikén, inklusive delårsrapporten för det fjärde kvartalet. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2012 klockan 08.55 genom pressmeddelande och på webbplatsen www.novestra.com. Årsredovisningen har offentliggjorts på Novestras webbplats den 4 april 2012 klockan 14.00.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Diino Systems AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., och Strax Group GmbH. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 6 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera