BETYDANDE RESULTATFÖRBÄTTRING FÖR 3 KV

AB Novestra kommer att redovisa en betydande resultatförbättring för tredje kvartalet härrörande från såväl den positiva värdeutvecklingen i Nove Capital Fund som utvecklingen i den onoterade portföljen. Värdeutvecklingen av Novestras andelar i Nove Capital Fund under tredje kvartalet uppgick till cirka 45 MSEK samtidigt som den fortsatta tillväxten i de större onoterade innehaven uppgick till mellan 25 och 150 procent. Samtliga dessa portföljbolag upplevde även betydande resultatförbättringar jämfört med samma period föregående år. ”Nove Capital Fund har haft en utomordentlig utveckling. Samtidigt fortsätter tillväxten bland de onoterade portföljbolagen att accelerera. Vi har dessutom all anledning att vara fortsatt optimistiska om framtiden”, säger Novestras VD, Peter Ekelund. Frågor besvaras av AB Novestra, tel. 08-545 017 50.

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar