Bolagsstämma i ab Novestra

BOLAGSSTÄMMA I AB NOVESTRA Vid gårdagens ordinarie bolagsstämma i AB Novestra omvaldes styrelse- ledamöterna Theodor Dalenson, Peter Ekelund, Anders Lönnqvist, W. Thorpe McKenzie, Göran Strandberg, Lennart Tengroth och John Wattin. På det konstituerande styrelsesammanträdet efter stämman utsågs Theodor Dalenson till styrelseordförande. Vidare godtogs det av styrelsen framlagda förslaget till bemyndigande för styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission av högst 6.000.000 nya aktier. Avsikten är att genom bemyndigandet ha beredskap för att vid behov kunna genomföra intressanta transaktioner. Det tidigare, vid förra årets ordinarie bolagsstämma, beslutade bemyndigandet om nyemission av 6.000.000 aktier, vilket inte utnyttjats, gällde fram till årets ordinarie bolagsstämman och har således upphört. Beslut fattades om att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2000/2001. Beslut fattades också om att förlänga innevarande räkenskapsår till 18 månader (1 juli 2001 till 31 december 2002), varefter Novestras räkenskapsår varje år skall löpa från 1 januari till 31 december. Frågor besvaras av Thomas Åkerman, VD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50. Om AB Novestra Novestra är ett av Nordens ledande oberoende riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom ramen för "enabling network technologies and services" inom kommunikations-industrin. Bland Novestras portföljbolag ingår bl a 34 Networks AB, B2 Bredband AB, Blokks AB, Comintell Holding AB, Continuum Group Ltd, Iquity Systems, Inc, Multilet AB, Netsurvey AB, Qbranch AB, Recollections, Inc. och Strax Holdings, Inc. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00210/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar