Delårsrapport nr 2 avs 1 jan - 30 jun 2011

Portföljbolagen fortsätter att utvecklas väl

 • Koncernens nettoresultat uppgick till -7,5 (14,5) MSEK motsvarande -0,20 (0,39) kronor per aktie. Eget kapital uppgick till 325,9 (388,6) MSEK per den 30 juni 2011, motsvarande 8,8 (10,5) kronor per aktie. Koncernens likvida medel, inklusive innehav av noterade aktier, uppgick till 35,4 (85,9) MSEK.
 • I juni förvärvades Novestras portföljbolag Netsurvey AB av det på First North noterade bolaget Wise Group AB. Transaktionen genomfördes till ett värde som översteg Novestras redovisade värde med cirka 14 procent. Baserat på stängningskursen per den 13 juni 2011 för Novestra aktien blev det implicita övervärdet cirka 35 procent.
 • Affärsläget för portföljbolagen är mycket starkt och utsikterna för betydligt högre tillväxt och förbättrad lönsamhet under 2011 bedöms som mycket goda. Det föreligger för närvarande ej heller något ytterligare kapitalbehov i något av portföljbolagen.
 • Strategiska diskussioner avseende försäljningar eller notering pågår för närvarande i tre av portföljbolagen, där rådgivare för respektive process har anlitats. Styrelsen har fattat ett principbeslut om att skifta ut hela eller delar av innehav som blir noterade till Novestras aktieägare.
 • Extra bolagsstämma den 22 december 2010 beslutade om en utskiftning av 371 879 aktier i WeSC, motsvarande ett värde om cirka 34 MSEK. Denna utskiftning inräknad har Novestra distribuerat totalt 331 MSEK till aktieägarna under de senaste sex åren, motsvarande 8,9 SEK per aktie.
 • Totalavkastningen sedan 2002 på Novestra-aktien, inklusive utdelningar, uppgår till 225 procent, motsvarande en årlig avkastning på 12,5 procent. Totalavkastningsindex för Stockholmsbörsen under samma period har gett en avkastning 6,8 procent per år.

Kommentar från VD”Verksamhetsmässigt är utsikterna mycket positiva för samtliga portföljbolag under 2011. Med långt framskridna noteringsplaner och pågående strategiska diskussioner i bolagen ser 2011 ut att bli ett spännande år – ett år där vi är övertygade om att vi kommer att synliggöra en del av de värden som finns i portföljen”, säger Johan Heijbel, Novestras VD.

Informationen i denna rapport är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värde­pappers­marknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 25 augusti 2011 klockan 08.55 (CET).


 

 • ”Verksamhetsmässigt är utsikterna mycket positiva för samtliga portföljbolag under 2011. Med långt framskridna noteringsplaner och pågående strategiska diskussioner i bolagen ser 2011 ut att bli ett spännande år – ett år där vi är övertygade om att vi kommer att synliggöra en del av de värden som finns i portföljen.”

  Informationen i denna rapport är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värde­pappers­marknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 25 augusti 2011 klockan 08.55 (CET).


   

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon +46 8 545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Diino Systems AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Qbranch AB och Strax Group GmbH. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 6 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar